Colocation – rack

Colocation – rack er plassert i spesifikke samlokaliseringsområder.
Tjenesten inkluderer strømtilførselsinfrastruktur og sikker tilgang til rack.