Dual site

Noen datasystemer er fullstendig virksomhetskritiske i den forstand at hele virksomheten stopper opp dersom systemene er nede. Slike systemer kan for eksempel være bookingsystemer, e-commerce systemer, ERP-, kommunikasjons-, styrings- og automasjonssystemer. Vi kan klare oss uten email og tekstbehandling en stund, men nedetid på virksomhetskritiske IT-systemer vil være alvorlig fra første stund og kan sette liv, helse og økonomi i fare.

Flere oppsett er mulig for redundant drift, lagring og backup. Å ha to datasentre i kort avstand fra hverandre er helt avgjørende for å kunne sette opp dual site-drift. Noen få kilometer fra OSL5 i Lørenskog ligger vårt OSL3-datasenter. Ved å etablere løsninger i begge sentrene kan du oppnå redundant drift.