Kjøling

Basefarm har installert topp moderne og høyeffektive kjøleanlegg basert på utveksling av varm luft direkte mot uteluft. Vårt skandinaviske klima gjør dette til en svært effektiv løsning. Kjøleanlegget er naturligvis redundant og tåler feil eller bortfall av komponenter uten innvirkning på klimaet i datahallene.

For spesielle behov kan vi også levere rom med tradisjonell dataromskjøling basert på isvann.