Konnektivitet

Basefarm har en carrier neutral-politikk for våre cololocation-tjenester. Dermed står du som kunde fritt til å inngå konnektivitets-avtaler med Basefarm eller direkte med telekomleverandører.

Vi har lagt til rette for alle de store fiber leverandørene som er Telenor, Telia, Eidsiva, Orange, Altibox, Global Connect og Fortum Fiber i det norske markedet. Disse har med andre ord tilgjengelig fiber og IP-VPN-kapasitet direkte inn til våre datasenter som du kan lage direkte avtaler med om ønskelig. Tilretteleggingen gjelder også store, internasjonale leverandører som normalt bruker lokale, norske underleverandører.

Basefarm leverer egne ISP-tjenester og linjer mellom våre datasentre.

Vårt internettprodukt er bygget opp av multiple 100 gbit/s-linjer til redundante transitt-leverandører, utvekslingspunkter for internett-trafikk i både Norge og andre europeiske hovedsteder. Vi har etablert lokale peering-linker til store, lokale aktører og lokale Internet Exchange-punkter. Inkludert failover og «shortest path»-routing mellom lokasjonene, går trafikken med dette alltid raskeste vei mellom server-løsninger og sluttbrukere. I sum innebærer dette høy ytelse, kapasitet og sikkerhet ved leveransene.

Mellom våre datasentere i Oslo har vi bygget opp redundante føringsveier med mørke fibre som blir multiplexet med DWDM teknologi. Til kunder som velger en dual site-løsning, kan vi dermed leverere dedikerte fiberbølgelengder mellom lokasjonene med full diversitet og redundans til fordelaktige betingelser.