Sikkerhet

Våre datasentre har videoovervåking, fysiske barrierer, sluser, traps og sikker adgangskontroll som inkluderer registrering. Vi har state of the art branndeteksjon og –slukking, og er tilkoblet brannvesen. Vi har også døgnbetjening med vektertjeneste og vi kan levere individuell låsing av racks og bur.

Sentrene har et sikkerhetsnivå som dekker nødvendige krav for å ivareta samfunnskritisk infrastruktur og annen virksomhetskritisk IT-drift. Når det gjelder måten Basefarm opererer på også innenfor virksomhetskritisk datadrift, er nøkkelordene ISO 27001 for sikkerhet, ISO 14001 på miljø, ITIL for kundeforvaltning og nivå 1 PCI DSS 3.0 for kunder med behov for sikring av kredittkorttransaksjoner.

Betydningen av IT-sikkerhet er dypt befestet i vår organisasjon. Vi er fullverdige medlemmer av FIRST siden 2013 og en konsulentorganisasjon som til daglig jobber med problemstillinger knyttet til digital sikkerhet inkludert DDoS, hacking, phishing og social engineering.