Strøm

Basefarms datasentre leverer 100 prosent oppetidsgaranti på strøm. Dette gjøres ved hjelp av to uavhengige strømforsyninger matet av to uavhengige dieselgeneratorer og to uavhengige UPS-anlegg (avbruddsfri kraftforsyning).

Én UPS sørger for strøm fra batterier ved strømbrudd eller andre uregelmessigheter i strømforsyningen. Ved behov starter så dieselgeneratorene på under ett minutt. Basefarm har diesel for minst 48 timers drift uten behov for etterfylling. Ved behov er Basefarm en prioritert aktør for leveranser av diesel så lenge det er nødvendig.

Vårt driftssenter monitorerer alle våre leveranser døgnkontinuerlig.

OSL5 på Lørenskog er lokalisert rett ved sentral kraftforsyning.