Strøm

Basefarms datasentre leverer 100 prosent oppetid SLA på strøm. Dette gjøres ved hjelp av to uavhengige strømforsyninger matet av to uavhengige dieselgeneratorer og to uavhengige UPS-anlegg (avbruddsfri kraftforsyning).

Én UPS sørger for strøm fra batterier ved strømbrudd eller annen uregelmessighet i strømforsyningen. Ved behov starter så dieselgeneratorene på under ett minutt. Basefarm har diesel for minst 48 timers drift uten behov for etterfylling.

Vårt driftssenter monitorerer situasjonen døgnkontinuerlig.

OSL5 på Lørenskog er lokalisert rett ved sentral kraftforsyning.