Sertifiseringer

Arbeidet med sertifisering er en kontinuerlig prosess, og kundene våre har ulike seritifseringspreferanser. Vi tilpasser oss dette gjennom sertifisering for flere ledende standarder. Gevinsten er en ekstra robust drift i bredt samsvar med utvikling i teknologi og best practice. I dag er vi tier III sertifiesert av Uptime Institue, SOC 1 og SOC 2 nivå to, og også sertifisert etter standardene ISO 9001, ISO 27001 og ISO 14001. I tillegg bruker vi ITIL som rammeverk for service management. Basefarm er også nivå 1 PCI DSS 3.0-leverandør.