Sertifiseringer

Arbeidet med sertifisering er en kontinuerlig prosess. Kundene våre har ulike seritifseringspreferanser. Vi tilpasser oss dette gjennom sertifisering for flere levende standarder. Gevinsten er en ekstra robust drift i bredt samsvar med utvikling i teknologi og best practise. Vi er under sertifisering av Uptime Institue for tier III. Vi er også sertifisert etter standardene ISO 27001 og ISO 14001, og bruker ITIL som rammeverk for kundeforvaltning. Basefarm er også nivå 1 PCI DSS 3.0-leverandør.